Meer oor ons

waarooor wil jy uitvind?

ons geskiedenis

U het vir hom plek reggemaak, sy wortels het gegroei en hy het die land ingeneem (Ps 80:10)

Eredienste

As julle mekaar liefhet, sal almal weet dat julle dissipels van My is (Joh 13:35)

ons bedieninge

Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade (Heb 10:24)

ons span

Yster slyp yster,
vriende vorm mekaar
(Spr 27:17)

woordbedieners sedert 1959

Missie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Visie

Ons is Volgeling van Jesus. Ons gemeente glo dat elkeen Jesus se dissipel is. Ons word geroep om sy dissipels te wees en dissipels te maak

kernverse