Gesinsdiens

Van 1959-2020 - 61 Jare van genade

Sondag Program

Weens die vlak 3 inperking is
daar tot verdere kennisgewing geen eredienste
in die kerk nie.


E-eredienste word nog per
WhatsApp versprei.