Formele Erediens

Van 1959-2020 - 61 Jare van genade

Sondag Program

Weens die vlak 3 inperking is
daar tot verdere kennisgewing geen eredienste
in die kerk nie.


E-eredienste word nog per
WhatsApp versprei.

Erediens 

Ds Louis Britzz – 24 Januarie 2021 – Efesiers 4: 1 – 16