Argief

Die basuin

Die Basuin is ons weeklikse afkondigings blaadjie. Dit bevat ons Sondag program, weekprogram, gebedsversoeke, gelukwensings gids en algemene afkondigings.

die goeienuus

Die Goeienuus is ons maandblaadjie. Dit berigte en stories van dit wat in ons gemeente gebeur en gebeur het.

bybelstudie

In 2020 het prof. Phil Botha begin om ons Woensdae bybelstudie aan te bied. Hy het begin met ‘n reeks oor Psalms. Die notas vir sy aanbiedings kan hier afgelaai word. 

Ander skrywe

Onder hierdie skakel is vorige briewe, dokumente en skrywe aan die gemeente.