NG Meyerspark

Bankbesonderhede

ABSA                                                                                        Tjekrekening: 070 580 470                                            Takkode: 632005                                                              Spesifiseer asseblief: bv. dankoffer, donasie, noodfonds kerksvreugdefonds en 10maand ens.

NB! Dui jou voorletters en van aan en stuur die bewys van betaling aan: ngmeyerspark@absamail.co.za

Kalender

Kalender vir 2021