Admin

Bankbesonderhede

ABSA   Tjekrekening: 

070 580 470

Takkode: 632005

Spesifiseer asseblief:

Bv. dankoffer, donasie, noodfonds

kerksvreugdefonds of

10de maand ens.

NB! Dui jou voorletters en van aan en stuur die bewys van betaling aan: ngmeyerspark@absamail.co.za

Kalender vir 2024

Scroll to Top
Skip to content